YOUNG DESIGNER OF THE YEAR 2017

A huge honour, that I'm finally able to share with you!

Design Forum Finlandin jakaman Vuoden nuori muotoilija -palkinnon vuonna 2017 saa tekstiili- ja pintasuunnittelija Reeta Ek (synt. 1979).

Reeta Ek (TaM) on helsinkiläinen freelance-suunnittelija. Hän on tehnyt pinta- ja tekstiilisuunnittelua mm. Marimekolle, Lapuan Kankureille, Nansolle ja Samujille. Reeta Ekin kuoseille on tunnusomaista toistuvuus ja rytmi, jotka syntyvät luovan työprosessin ja käsin piirtämisen myötä. Hän tekee myös graafista suunnittelua ja kuvituksia.

Palkintojuryn mukaan Reeta Ek on hieno esimerkki ammattitaitoisesta ja luovasta nuoresta suunnittelijasta, jonka näkyvyys ja menestys Suomessa on perustunut enemmän vahvaan ammatilliseen osaamiseen kuin tehokkaasti esille tuotuun suunnittelijabrändiin. Reeta Ekillä on omaperäinen ja tunnistettava muotokieli, ja hänen töissään yhdistyy äärimmäinen herkkyys vahvaan ja selkeään otteeseen. Hän on ollut mukana useiden suomalaisten brändien uudessa tulemisessa, suunnitellen painettuja ja kudottuja kuoseja, jotka ovat puhutelleet myös kuluttajia ja johtaneet kaupalliseen menestykseen. Reeta Ek edustaa tämän päivän tekstiilisuunnittelijoiden yleistä toimintatapaa, jossa itsenäinen työskentely ja erilaiset yhteistyöprojektit vuorottelevat luontevasti. Ekin tuotanto ja visuaalinen identiteetti muodostavat hyvin omannäköisen, raikkaan, ajattoman ja selkeän kokonaisuuden.

Design Forum Finlandin Vuoden nuori muotoilija -palkinto on perustettu vuonna 2000 ja se jaetaan nyt 16. kerran. Palkinto voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle tai ryhmälle, joka on osoittanut uutta luovaa näkemystä ja osaamista muotoilun alalla. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa nuoria muotoilijoita tinkimättömään ja omaleimaiseen työskentelyyn.

Juryyn vuonna 2017 kuuluivat toimitusjohtaja Petteri Kolinen / Design Forum Finland, hallituksen puheenjohtaja Mika Ståhlberg / Asianajotoimisto Krogerus, Customer Experience Director Mikko Koivisto / Hellon. professori Pirjo Kääriäinen / Aalto-yliopisto ja muotoilija Terhi Tuominen / Dayground (Vuoden nuori muotoilija 2009). Asianajotoimisto Krogerus on palkinnon pääyhteistyökumppani ja tukee palkintoa lahjoittamalla 5 000 € palkintosumman ja avustamalla näyttelyjärjestelyissä.

Kuva: Lena Jelanski / Duotone


The Young Designer of the Year prize of 2017, awarded by Design Forum Finland, is given to textile and surface designer Reeta Ek (born 1979).

Reeta Ek (MA) is a freelance designer living and working in Helsinki. She has created textile designs for companies such as Marimekko, Lapuan Kankurit, Nanso, and Samuji, among others. Typical of her designs are repetition and rhythm, born along with the creative working process and drawing by hand. Reeta Ek also does graphic design and illustrations.

According to the prize jury, Reeta Ek is a fine example of a professional, creative young designer whose exposure and success in Finland has been based more on strong professional skill than an efficiently marketed designer brand. Reeta Ek has a unique and distinctive style, and her works combine intense sensitivity with a strong, articulate execution. She has been involved in various comebacks of Finnish brands, designing printed and woven patterns that have resonated with consumers and resulted in commercial success. Reeta Ek represents the common method of modern textile designers where independent work and various collaboration projects have a natural rotation. The works and visual identity of Ek form a very distinctive, fresh, timeless and lucid repertory.

Design Forum Finland's Young Designer of the Year prize was established in 2000 and it it awarded now for the 16th time. It can be given to one or several individuals or a team exhibiting new, creative concepts and skills in design. The purpose of the prize is to encourage young designers to carry on uncompromising and original work in design.

The prize jury of 2017 consisted of CEO Petteri Kolinen / Design Forum Finland, Chairman of the Board Mika Ståhlberg / Krogerus Attorneys, Customer Experience Director Mikko Koivisto / Hellon, Designer in Residence Pirjo Kääriäinen / Aalto University, and designer Terhi Tuominen / Dayground (Young Designer of the Year 2009). Krogerus is the main partner of the prize in 2017 and has supported it by donating the prize sum of 5,000 euros and supporting the exhibition arrangements.

Photo: Lina Jelanski / Duotone


Exhibition open 7–16 September 2017
Espa Stage, Pohjoisesplanadi 1, Helsinki
Exhibition open Mon–Fri noon–6pm, Sat noon–4pm, Sun closed, 
free entrance

More info about Design Forum Finland and the Prize here

See a video about my work here

Interview here